up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Јавна расправа

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ

25.01.2023.


Јавна расправа о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године спроведена је у периоду од 9.12.2022-25.01.2023. године. У периоду трајања јавне расправе одржане су четири јавне презентације- у Новом Саду (15.12.2022.), Сомбору (21.12.2022.), Сремској Митровици (18.01.2023.) и Зрењанину (25.01.2023.).

Носилац израде овог стратешког документа је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а процесом израде је координирала Развојна агенција Војводине. У изради овог документа је учествовало више од 20 институција са преко 100 стручних представника, а јавним презентацијама је присуствовало преко 300 заинтересованих грађана.

Коментари, предлози и сугестије заинтересоване јавности достављени у току трајања јавне расправе објављени су у Извештају о спроведеној јавној расправи о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године.

Документ би требало ускоро да се нађе на Скупштини АП Војводине и о њему ће се изјашњавати посланици Скупштине АП Војводине.