up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Усвојен План развоја АПВ до 2030. године

ПЛАН РАЗВОЈА АПВ 2023-2030. ГОДИНЕ

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 22. седници, одржаној 19. априла 2023. године, усвојила је План развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године.

План развоја АПВ представља хијерархијски најважнији стратешки документ развоја до 2030. године, који дефинише развојне циљеве у свим областима друштвеног живота, као и механизме и одговорности за њихово остваривање. Приоритетни циљеви Плана развоја интегрисани су у четири правца: економски, друштвени и инфраструктурни развој, као и заштиту животне средине.

Са израдом Плана развоја Војводине започето је још 2020. године. У самом процесу израде Плана развоја АП Војводине учествовало је 1.712 директно укључених лица и 48 различитих институција, организација и привредних друштава.

Носилац израде овог стратешког документа је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, а процес израде је координирала Развојна агенција Војводине. О наведеном планском документу одржана је свеобухватна јавна расправа у четири града, Новом Саду, Зрењанину, Сомбору и Сремској Митровици.

Циљ доношења покрајинске скупштинске одлуке о Плану развоја је дефинисање ефикасног модела организације и координације развојних политика АП Војводине и утврђивање оптималних решења за превазилажење затечених развојних проблема, као и унапређење друштвено-економског положаја свих грађана у Војводини. План развоја Војводине је најважнији свеобухватни плански документ АП Војводине. План развоја АП Војводине усвајањем у Скупштини Војводине постаје пуноважан и обавезујући документ за покрајинску управу и локалну самоуправу.