up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Зелена Војводина отпорна на климатске промене

    Како би се отворио образац за коментарисање, треба да попуните обавезна поља.
    * обавезна поља

    1циљКвалитетна животна средина са очуваним природним вредностима и одрживим коришћењем ресурса, отпорна и прилагођена на измењене климатске промене

    Мере: