up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Војводина- место високог животног стандарда

  Како би се отворио образац за коментарисање, треба да попуните обавезна поља.
  * обавезна поља

  1циљСтварање подстицајног амбијента за развој ММСПП сектора и иновација

  Мере:

  2циљПовећана конкурентност пољопривреде кроз подстицање одрживог управљања ресурсима и заштите животне средине, уз побољшање квалитета живота у руралним подручјима и смањење сиромаштва

  Мере:


  3циљОдрживи туризам у мултикултуралној Војводини

  Мере:
  4циљРазвијена сопствена ИКТ решења која имплицирају развој едукативног капацитета институција система и интензивирање коришћења дигиталних решења у свакодневном животу друштва

  Мере:
  5циљРазвијене висококвалитетне услуге у дигиталном окружењу, као и професионалне јавне управе која ће допринети остваривању права свих грађана и грађанки и значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда

  Мере: