up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Јавна расправа

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ

 

На основу одлуке Покрајинске владе од 7. децембра 2022. године, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности, цивилног сектора као и друга заинтересована лица, да се упознају са предлогом Нацрта Плана развоја АП Војводине за период 2023-2030. година и дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. година се спроводи се у периоду од 9.12.2022. до 25.01.2023. године.

У том периоду биће спроведене јавне презентације Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године у следећим градовима:

  • 15.12.2022. године у Новом Саду од 10 до 14 часова (Владике Платона бб, сала Скупштине АПВ)- Агенда догађаја
  • 21.12.2022. године у Сомбору од 11 до 14 часова (Трг цара Уроша 1)- Агенда догађаја
  • 18.01.2023. године у Сремској Митровици од 11 до 14 часова (Светог Димитрија 13)- Агенда догађаја
  • 25.01.2023. године у Зрењанину од 11 до 14 часова (Трг Слободе 10)- Агенда догађаја

Сви заинтересовани могу да присуствују јавним презентацијама Плана развоја доласком на наведену адресу. Пријаве за учешће могуће је урадити путем имејл адресе region@vojvodina.gov.rs.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати и путем обрасца који се налази на интернет страницама www.region.vojvodina.gov.rs,  www.planrazvojaapv.rs и www.ekonsultacije.gov.rs.

Такође, коментаре је могуће доставити Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу на адресу Михајла Пупина 16, Нови Сад, или електронским путем на имејл адресу: region@vojvodina.gov.rs искључиво на приложеном обрасцу.

По окончању јавне расправе, Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Развојна агенција Војводине анализираће пристигле примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној расправи у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Предлог Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године

Анекси:

 

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви