up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Интеркултурална Војводина по мери грађана

  Како би се отворио образац за коментарисање, треба да попуните обавезна поља.
  * обавезна поља

  1циљДелотворне, ефикасне, доступне и приступачне здравствене и социјалне услуге које омогућавају квалитетнији животни стандард и здраве стилове живота свих становника АП Војводине

  Мере:

  2циљУспостављено доступно, приступачно и функционално образовање као и целоживотно учење усклађено са потребама тржишта рада, које подржава критичко и аналитичко размишљање, иновативност и изазове технолошког развоја

  Мере:
  3циљВисок квалитет и ефикасност високог образовања и научноистраживачке делатности прилагођени стварању потенцијала за убрзан развој и технолошки напредак АП Војводине и Републике Србије

  Мере:

  4циљУнапређен утицај културе, наслеђа и стваралаштва на креирање друштвених вредности и кохезије

  Мере: