up arrow

Почетак стране

ОДРЖАН САСТАНАК ТИМА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

У згради Покрајинске владе, 12. новембра 2021. године, одржан је први састанак Тима за израду стратегије развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини који је формиран на иницијативу […]

ПРОДУЖЕН РОК ТРАЈАЊА ПОЗИВА НА ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавештава јавност да је продужено трајање позива на онлајн јавне консултације у вези са нацртом Прегледа и анализе стања као […]

ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ ЗА ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ- ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА СТАЊА

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу упутио је позив представницима државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представницима удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачким, струковним […]

Донета Одлука о обухвату и начину организовања јавних консултација на нацрт анализе стања као полазне основе за израду нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030.

На седници Координационог тела, одржаној дана 21.10.2021. године, донета је Одлука о обухвату и начину организовања јавних консултација на нацрт анализе стања као полазне основе за израду нацрта Плана развоја […]

Одржан први састанак тематске радне групе за Заштиту животне средине

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 23.08.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Заштиту животне средине. Тема састанка била је презентација анализе […]

Одржан је први састанак тематске радне групе за Друштвени развој

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2021-2027. година, 28.07.2021. године je одржан први састанак тематске радне групе (ТРГ) за Друштвени развој. Тема састанка била је презентација анализе стања […]

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви