up arrow

Почетак стране

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године спроведена је у периоду од 9.12.2022-25.01.2023. године. У периоду трајања јавне расправе одржане су четири јавне презентације- у Новом Саду […]

Након Новог Сада, јавна презентација о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. одржана и у Сомбору

Након Новог Сада, данас је у Сомбору одржана друга по реду јавна презентација о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године, документу који ће трасирати развојни пут АП Војводине у […]

НАЈВАЖНИЈИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТ АП ВОЈВОДИНЕ ЈЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Данас је званично почео процес јавне расправе о најважнијем планском развојном документу Покрајине- Плану развоја Војводине до 2030. године.  Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позвао је представнике […]

Продужен рок трајања позива на јавне консултације у вези са предлогом циљева и мера Плана развоја АПВ

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавештава јавност да је продужено трајање јавног позива на предлоге циљева и мера у оквиру приоритетних области дефинисаних Планом развоја […]

Израда Плана развоја АПВ 2022-2030. у завршној фази – Позив грађанима да се укључе у консултације

Процес израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године ушао је у завршну фазу када се дефинишу развојни циљеви и мере груписани у четири области: 1. Интеркултурална Војводина по мери грађана […]

Утврђивање показатеља – праћење напретка у остваривању жељених промена

  У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године, 5. јула 2022. године у просторијама Привредне коморе Војводине је одржана радионица „Утврђивање показатеља за праћење спровођења циљева и […]

Приоритизација циљева Војводине- најзначајнији корак у даљем планирању развоја

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године, 16. и 17. маја 2022. године у Конгресном центру „Мастер“ је одржана дводневна радионица „Приоритетни циљеви развоја Војводине“. Преко 70 […]

УСВОЈЕНА ИЗЈАВА О ВИЗИЈИ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ ДО 2030. ГОДИНЕ

Шеста седница Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године одржана је 13.04.2022. године, а централна тема састанка била је усвајање изјаве […]

Преглед и анализа постојећег стања

 

Анализа постојећег стања представља први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Анализа стања је израђена је од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања представља основ за следећи корак у процесу израде Плана развоја АП Војводине, а то је дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


 

Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


 

Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 


 

Визија и циљеви