up arrow

Почетак стране

Усвојен План развоја АПВ до 2030. године

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на 22. седници, одржаној 19. априла 2023. године, усвојила је План развоја Аутономне покрајине Војводине од 2023. до 2030. године. План развоја АПВ представља хијерархијски најважнији […]

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2023-2030. ГОДИНЕ

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године спроведена је у периоду од 9.12.2022-25.01.2023. године. У периоду трајања јавне расправе одржане су четири јавне презентације- у Новом Саду […]

Након Новог Сада, јавна презентација о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. одржана и у Сомбору

Након Новог Сада, данас је у Сомбору одржана друга по реду јавна презентација о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године, документу који ће трасирати развојни пут АП Војводине у […]

НАЈВАЖНИЈИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТ АП ВОЈВОДИНЕ ЈЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Данас је званично почео процес јавне расправе о најважнијем планском развојном документу Покрајине- Плану развоја Војводине до 2030. године.  Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позвао је представнике […]

Продужен рок трајања позива на јавне консултације у вези са предлогом циљева и мера Плана развоја АПВ

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавештава јавност да је продужено трајање јавног позива на предлоге циљева и мера у оквиру приоритетних области дефинисаних Планом развоја […]

Израда Плана развоја АПВ 2022-2030. у завршној фази – Позив грађанима да се укључе у консултације

Процес израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године ушао је у завршну фазу када се дефинишу развојни циљеви и мере груписани у четири области: 1. Интеркултурална Војводина по мери грађана […]

Утврђивање показатеља – праћење напретка у остваривању жељених промена

  У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године, 5. јула 2022. године у просторијама Привредне коморе Војводине је одржана радионица „Утврђивање показатеља за праћење спровођења циљева и […]

Приоритизација циљева Војводине- најзначајнији корак у даљем планирању развоја

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године, 16. и 17. маја 2022. године у Конгресном центру „Мастер“ је одржана дводневна радионица „Приоритетни циљеви развоја Војводине“. Преко 70 […]

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви