up arrow

Почетак стране

unlock
I
ПРИПРЕМА

Где
смо
сада?

unlock
1
Анализа
стања

Где
желимо
да идемо?

unlock
2
Визија

Како да
стигнемо
тамо?

unlock
3
Циљеви и
мере
unlock
4
Јавна
расправа
unlock
II
СПРОВОЂЕЊЕ

Да ли
смо
стигли?

unlock
III
ПРАЋЕЊЕ
unlock
IV
ВРЕДНОВАЊЕ

Циљеви и мере

Након опсежне анализе стања и проблема и дефинисања жељене визије развоја, приступило се дефинисању кључних развојних праваца, односно приоритетних циљева и мера за њихово остваривање.

Уравнотежен и одржив друштвено-економски развој АП Војводине предвиђен је унутар четири развојна правца:

  • Војводина, место високог животног стандарда;
  • Енергетски одржива, дигитална и просторно повезана Војводина;
  • Зелена Војводина отпорна на климатске промене;
  • Интеркултурална Војводина по мери грађана.

 

У оквиру сваког правца дефинисани су приоритетни циљеви који ће допринети остварењу визије Плана развоја АП Војводине 2023–2030. године. Циљеви су операционализовани путем мера којима се дефинишу жељени правци усмеравања ресурса како би се оствариле жељене промене исказане посредством циљева.

 

Укупно је идентификовано 12 приоритетних циљева, који ће бити остварени реализацијом 47 мера. За дефинисане циљеве и мере постављени су показатељи са почетним и циљаним вредностима, који ће служити за праћење реализације Плана развоја.