up arrow

Početak strane

unlock
I
PRIPREMA

Gde
smo
sada?

unlock
1
Analiza
stanja

Gde
želimo
da idemo?

unlock
2
Vizija

Kako da
stignemo
tamo?

unlock
3
Ciljevi i
mere
unlock
4
Javna
rasprava
unlock
II
SPROVOĐENJE

Da li
smo
stigli?

unlock
III
PRAĆENJE
unlock
IV
VREDNOVANJE

Pokazatelji

Pregled i analiza postojećeg stanja

 

Analiza postojećeg stanja predstavlja prvi korak u izradi Nacrta Plana razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine. Njen osnovni cilj je sveobuhvatno, objektivno i na pouzdanim podacima zasnovano sagledavanje zatečenog stanja razvoja.

Analiza stanja je izrađena je od strane stručnog tima sa bogatim iskustvom u realizaciji sličnih projekata i ekspertizom iz oblasti ekonomskog i društvenog razvoja, infrastrukture i zaštite životne sredine.

Dodatni izvor verifikacije izrađene analize stanja predstavljao je proces javnih konsultacija sa zainteresovanim stranama, u kome su učestvovali predstavnici svih relevantnih organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja i naučno-istraživačkih organizacija, kao i predstavnici javne uprave, uključujući i organe pokrajinske i državne uprave.

Pregled i analiza postojećeg stanja predstavlja osnov za sledeći korak u procesu izrade Plana razvoja AP Vojvodine, a to je definisanje vizije i prioritetnih ciljeva, kao i mera za postizanje zadatih ciljeva.

 


Društveni razvoj pokriva teme iz oblasti socijalne politike, socijalne zaštite, obrazovanja, inovacija, nauke, zdravstva, omladinske politike, sporta, kulture, demografije, ravnopravnosti polova, nacionalnih manjina i dr.

 


 

Zaštita životne sredine pokriva teme: upravljanje otpadom, kvalitet vode, kvalitet zemljišta, kvalitet vazduha, zaštićena prirodna dobra, buka u životnoj sredini itd.

 


Ekonomski razvoj pokriva teme iz oblasti privrede, turizma, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, inovacija, nauke, digitalizacije, pametne specijalizacije itd.

 

 


 

Infrastruktura pokriva teme iz oblasti energetike, obnovljivih izvora energije, saobraćajne infrastrukture, telekomunikacija, urbanog razvoja, elektroenergetskog sektora, IKT itd.

 


 

Vizija i ciljevi