up arrow

Почетак стране

Након Новог Сада, јавна презентација о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. одржана и у Сомбору

Након Новог Сада, данас је у Сомбору одржана друга по реду јавна презентација о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године, документу који ће трасирати развојни пут АП Војводине у наредних осам година.

Јавну презентацију у Сомбору отворила је Маја Сокић Хегер, представница Развојне агенције Војводине, а након тога се присутнима обратио заменик покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Радивој Парошки, истакавши да је за документ о којем данас дискутујемо било потребно 2 године интензивног рада и да је у његову израду било укључено више од 20 институција са преко 100 стручних представника.

“Данас смо у Сомбору, да чујемо још неке предлоге, сугестије као и конструктивне критике које ће допринети томе да овај документ буде још квалитетнији и бољи”, поручио је Парошки и подсетио да ће се План развоја АП Војводине спроводити кроз планове развоја локалних самоуправа, а како је рекао, већ 32 локалне самоуправе донеле су своје планове развоја, што је финансијски подржао Покрајински секратаријат за рагионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Током три блока сесија, на тему убрзаног економског развоја, заштите животне средине, интеркултуралности, енергетске ефикасности и дигитализације и саобраћаја у АП Војводини, говорили су представници покрајинских секретаријата и Развојне агенције Војводине.

Након периода јавне расправе који се завршава 25. јануара, о Плану развоја АП Војводине 2023-2030 изјашњаваће се посланици Скупштине АП Војводине.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви