up arrow

Почетак стране

НАЈВАЖНИЈИ РАЗВОЈНИ ДОКУМЕНТ АП ВОЈВОДИНЕ ЈЕ НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Данас је званично почео процес јавне расправе о најважнијем планском развојном документу Покрајине- Плану развоја Војводине до 2030. године.

 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу позвао је представнике државних институција, академске и стручне јавности, цивилног сектора, као и друга заинтересована лица да се упознају са предлогом Нацрта Плана развоја АП Војводине за период 2023-2030. година и дају своје предлоге, примедбе и сугестије путем обрасца који се налази на интернет страницама www.region.vojvodina.gov.rswww.planrazvojaapv.rs и www.ekonsultacije.gov.rs.

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја АП Војводине 2023-2030. година се спроводи се у периоду од 9.12.2022. до 25.01.2023. године.

У том периоду биће спроведене јавне презентације Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године у следећим градовима:

  • 15.12.2022. године у Новом Саду од 10 до 14 часова (Владике Платона бб, сала Скупштине АПВ)
  • 21.12.2022. године у Сомбору од 11 до 14 часова (Трг цара Уроша 1)
  • 18.01.2023. године у Сремској Митровици од 11 до 14 часова (Светог Димитрија 13)
  • 25.01.2023. године у Зрењанину од 11 до 14 часова (Трг Слободе 10).

Укључи се и ти!

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви