up arrow

Почетак стране

Израда Плана развоја АПВ 2022-2030. у завршној фази – Позив грађанима да се укључе у консултације

Процес израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године ушао је у завршну фазу када се дефинишу развојни циљеви и мере груписани у четири области:

1. Интеркултурална Војводина по мери грађана

2. Војводина – место високог животног стандарда

3. Дигитална и просторно повезана Војводина и

4. Зелена Војводина отпорна на климатске промене.

У оквиру ових области дефинисано је укупно 12 циљева, а сваки циљ прати низ мера које је потребно предузети да би се постављени циљ испунио.

Предлози су настали као резултат рада тематских радних група у којима су учествовали представници државних и покрајинских органа, представници удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке и друге организације, економско-социјални партнери и представници привредних субјеката.

Јавне консултације трају од 18. октобра до 1. новембра 2022. године.

Као и до сада, сви грађани и грађанке позвани су да се укључе у консултативни процес и дају своје конструктивне предлоге и сугестије.

Циљеве и мере са обрасцима за коментарисање можете пронаћи на овде.Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви