up arrow

Почетак стране

ОДРЖАН САСТАНАК ТИМА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

У згради Покрајинске владе, 12. новембра 2021. године, одржан је први састанак Тима за израду стратегије развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини који је формиран на иницијативу Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Тим је састављен од универзитетских професора, предложених од стране Универзитета у Новом Саду, а његови чланови су проф. др Сања Подунавац Кузмановић, редовни професор Технолошког факултета у Новом Саду, проф. др Јована Милутиновић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду, проф. др Дејан Мадић, ректор Универзитета у Новом Саду и  редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду , проф. др Ђорђе Херцег, проректор за наставу и студентске активности  и редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, проф. др Сабина Халупка-Решетар, проректор за међународну сарадњу и  редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду.

Изабрани тим је одговоран за израду Стратегије развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини, која ће бити усклађена са већ усвојеном републичком стратегијом образовања, а један од циљева је да овај стратешки документ, у целости или делимично, постане део Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године у сегменту који се односи на високо образовање.

На састанку су разматрани начини на који Тим може и треба да се укључи у израду Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године, као и  иницијативе којима би се све знање и остали ресурси који се налазе на Универзитету у Новом Саду ставили у функцију развоја Војводине.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви