up arrow

Почетак стране

ОБЈАВЉЕН ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ JАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА НА НАЦРТ ПРЕГЛЕДА И АНАЛИЗЕ СТАЊА КАО ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ 2022-2030. ГОДИНА

На основу Одлуке Координационог тела о покретању и обухвату процеса јавних консултација у поступку израде анализе стања као полазне основе за израду Нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године, 25.октобра 2021. године су покренуте јавне консултације у циљу прикупљања недостајућих података и провере реалног стања у односу на показатеље који су били предмет анализе.

Имајући у виду неповољну епидемиолошку ситуацију, јавне консултације су се спроводиле онлајн на званичној интернет страници Плана развоја и трајале су до 12. новембра 2021.године.

У периоду трајања јавних консултација, пристигао је укупно 21 коментар у оквиру четири кључне области нацрта Анализе стања. Све пристигле примедбе и сугестије су размотрене од стране тима експерата, а прихваћени коментари су уграђени у текст Нацрта Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године.

Детаљан извештај о спроведеним консултацијама на нацрт прегледа и анализе стања можете пронаћи овде.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви