up arrow

Почетак стране

ГДЕ ЖЕЛИМО ДА БУДЕМО 2030. ГОДИНЕ?

У оквиру процеса израде Плана развоја АП Војводине 2022-2030. година, 31. марта 2022. године, у хотелу „Шератон“, одржана је радионица Визија и правци развоја АП Војводине до 2030. године , која треба да понуди одговор на питање ГДЕ ЖЕЛИМО ДА БУДЕМО 2030. ГОДИНЕ?

Организатор овог догађаја била је Развојна агенција Војводине у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ). Присутнима се обратио Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Александар Софић, који је подвукао значај Плана развоја АПВ за све који живе и раде у Војводини. У овај пројекат укључили су се и ученици Гимназије „Јован Јовановић Змај“ чији је директор, гдин Радивоје П. Стојковић, истакао значај и потребу укључивања младих људи у овакве активности на обострану корист и задовољство.

Радионица је окупила представнике свих сфера друштва, покрајинских органа, јавних предузећа, организација цивилног друштва, удружења, академске и пословне заједнице који су заједнички радили на мапирању и приоритизацији кључних изазова у области економског, друштвеног развоја као и инфраструктуре и заштите животне средине. Наредни корак, након дефинисања визије је дефинисање приоритетних циљева и мера које треба спровести, како би ти циљеви били реализовани.

Преглед и анализа постојећег стања

Анализа постојећег стања је први корак у изради Нацрта Плана развоја АП Војводине 2023-2030. године. Њен основни циљ је свеобухватно, објективно и на поузданим подацима засновано сагледавање затеченог стања развоја.

Аналитичке подлоге за анализу стања израђене су од стране стручног тима са богатим искуством у реализацији сличних пројеката и експертизом из области економског и друштвеног развоја, инфраструктуре и заштите животне средине. Документ План развоја садржи најважније налазе анализе стања у оквиру сваког од четири развојна правца.

Додатни извор верификације израђене анализе стања представљао је процес јавних консултација са заинтересованим странама, у коме су учествовали представници свих релевантних организација цивилног друштва, струковних удружења и научно-истраживачких организација, као и представници јавне управе, укључујући и органе покрајинске и државне управе.

Преглед и анализа постојећег стања рађена на основу аналитичких подлога представљала је основ за дефинисање визије и приоритетних циљева, као и мера за постизање задатих циљева.

 


Друштвени развој покрива теме из области социјалне политике, социјалне заштите, образовања, иновација, науке, здравства, омладинске политике, спорта, културе, демографије, равноправности полова, националних мањина и др.

 


Заштита животне средине покрива теме: управљање отпадом, квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, заштићена природна добра, бука у животној средини итд.

 

 


Економски развој покрива теме из области привреде, туризма, малих и средњих предузећа и предузетништва, пољопривреде и руралног развоја, иновација, науке, дигитализације, паметне специјализације итд.

 

 


Инфраструктура покрива теме из области енергетике, обновљивих извора енергије, саобраћајне инфраструктуре, телекомуникација, урбаног развоја, електроенергетског сектора, ИКТ итд.

 

 


 

Визија и циљеви